Služby zákazníkům firmy Sky Link

31.01.2016 14:56

Možnost uhrazení balíčků TV programů z aktuální nabídky firmy Sky Link

Reaktivace přístupové karty Sky Link

Možnost uhrazení servisního poplatku pro karty Sky Link

Registrace nové karty Sky Link

Objednání druhé karty tzv. Next karty

Ověření aktivních služeb na kartě

Reset pinu na kartě Sky Link

Změna programů v balíčku Flexy 7

Veškeré služby firmy Sky Link je nutné platit v hotovosti !!